تمام سوالات سوالات بدون پاسخ سوال بپرسید

1 سوال


2 پاسخ


0 رای
6 تگ

android × 4


dalvik × 1


ksoap2 × 1


اندروید × 1


وب-سرویس × 1


فارسی × 13 مدال