تمام سوالات سوالات بدون پاسخ سوال بپرسید

7 سوال


2 پاسخ


1 رای
9 تگ

android × 8


اندروید × 6


activity × 5


textview × 5


ویجت × 4


listview × 3


intent × 3


تنظیمات × 3


font-size × 17 مدال