تمام سوالات سوالات بدون پاسخ سوال بپرسید

10
0
03 مارس '13, 15:23

10
0

0
-2
پاسخ mtoloo استفاده از اینترنت درحالیکه به VPN متصل هستیم در ابانتو علامت زده شده توسط mostafa به دلیل به نظر توضیح AntEater در این سوال کاربردی نیست و می تواند کاربران بعدی را به استفاده نادرست از توضیح جواب ها سوق دهد.
19 مارس '12, 11:39

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0
14 دسامبر '11, 18:51

15
0

10
0

2
0
29 نوامبر '11, 09:43

10
0

10
0
29 نوامبر '11, 01:34

1
0
mtoloo به همکدی پیوسته است
26 نوامبر '11, 07:49