تمام سوالات سوالات بدون پاسخ سوال بپرسید
Haika's gravatar image 612

امتیاز

کارشناس ارشد شبکه و امنیت اطلاعات

کارشناس تحلیل سیستـم

طراح و تحلیل گر سامانه های رایانه ای و متخصص در سامانه های برپایه وب

متخصص طراحی، تحلیل و راه اندازی سامانه های تلفن گویا (IVR) با استفاده از GCS

برنامه نویس PHP

متخصص در سرورهای CentOS Linux و راه اندازی انواع وب سرورها


هایکا: یک کلمه به زبان کــردی به معنـای مــرد آرام، قــدرتمنــد و مـرمــوز، از اسطوره های کردستـان است.

آدان : یک کلمه به زبان کــردی به معنـای مفیــد و ســودمنـد است.


2 سوال


15 پاسخ


16 رای
41 تگ

php × 4


linux × 3


ubuntu × 3


svn × 2


subversion × 2


repository × 2


webservice × 2


sms × 2


server × 2


seo × 2


email × 2


webmail × 2


gmail × 2


authentication × 2


action × 1


controller × 1


ms-access × 1


sqlite × 1


regex × 1


syncope × 1


tomcat × 1


mysql × 1


apache × 1


nofollow × 1


default-action × 1


yii × 1


lvm × 1


cd-rom × 1


powershell × 1


performance × 1


apc × 1


jdbc × 1


odbc × 1


title-tag × 1


c# × 1


sqlserver × 1


vmware × 1


oracle × 1


stored-procedure × 1


sql-plus × 1


فونت-فارسی × 110 مدال