تمام سوالات سوالات بدون پاسخ سوال بپرسید
_Ant%20Eater_'s gravatar image _Ant Eater_
3.0k   1   23   40

07 مارس '12, 09:23

خصوصیت PresentationOptions:Freeze="True" کجاست؟
برای نمایش یا مخفی کردن ویرایشها کلیک کنید 2
_Ant%20Eater_'s gravatar image _Ant Eater_
3.0k   1   23   40

06 مارس '12, 22:02

برای نمایش یا مخفی کردن ویرایشها کلیک کنید 1