تمام سوالات سوالات بدون پاسخ سوال بپرسید

آیا کسی می داند چگونه می توان عمل databind را برای ویژگی .Source از WebBrowser در WPF انجام داد؟(3.5SP1).من در برنامه خود یک listview دارم که می‌خواهم در سمت چپ آن یک WebBrowser کوچک و در سمت راست محتوا (content) را داشته باشم و می خواهم Source مربوط به هر WebBrowser را با استفاده از URL های مربوط به اعضای لیست مقدار دهی کنم.
در زیر کد مربوطه را که برای این کار استفاده کردم آوردم ، اما قسمت "<WebBrowser Source="{Binding Path=WebAddress}"" در آن کامپایل نمی شود.

<DataTemplate x:Key="dealerLocatorLayout" DataType="DealerLocatorAddress">        
  <StackPanel Orientation="Horizontal">
     <!--Web Control Here-->
    <WebBrowser Source="{Binding Path=WebAddress}"
      ScrollViewer.HorizontalScrollBarVisibility="Disabled" 
      ScrollViewer.VerticalScrollBarVisibility="Disabled" 
      Width="300"
      Height="200"
      />
    <StackPanel Orientation="Vertical">
      <StackPanel Orientation="Horizontal">
        <Label Content="{Binding Path=CompanyName}" FontWeight="Bold" Foreground="Blue" />
        <TextBox Text="{Binding Path=DisplayName}" FontWeight="Bold" />
      </StackPanel>
      <TextBox Text="{Binding Path=Street[0]}" />
      <TextBox Text="{Binding Path=Street[1]}" />
      <TextBox Text="{Binding Path=PhoneNumber}"/>
      <TextBox Text="{Binding Path=FaxNumber}"/>
      <TextBox Text="{Binding Path=Email}"/>
      <TextBox Text="{Binding Path=WebAddress}"/>
    </StackPanel>
  </StackPanel>
</DataTemplate>

منبع : stackoverflow

2 پاسخ

مشکل اینجاست که ویژگی WebBrowser.Source یک ویژگی از نوع Dependency Property نیست. راه حلی که وجود دارد آن است که از یک AttachedProperty استفاده نمایید.

public static class WebBrowserUtility
{
  public static readonly DependencyProperty BindableSourceProperty =
    DependencyProperty.RegisterAttached("BindableSource", typeof(string), typeof(WebBrowserUtility), new UIPropertyMetadata(null, BindableSourcePropertyChanged));

  public static string GetBindableSource(DependencyObject obj)
  {
    return (string) obj.GetValue(BindableSourceProperty);
  }

  public static void SetBindableSource(DependencyObject obj, string value)
  {
    obj.SetValue(BindableSourceProperty, value);
  }

  public static void BindableSourcePropertyChanged(DependencyObject o, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
  {
    WebBrowser browser = o as WebBrowser;
    if (browser != null)
    {
      string uri = e.NewValue as string;
      browser.Source = uri != null ? new Uri(uri) : null;
    }
  }

}

سپس در کد Xaml خود این گونه عمل کیند:

<WebBrowser ns:WebBrowserUtility.BindableSource="{Binding WebAddress}"
  ScrollViewer.HorizontalScrollBarVisibility="Disabled" 
  ScrollViewer.VerticalScrollBarVisibility="Disabled" 
  Width="300"
  Height="200" />

من یک wrapper usercontrolنوشته ام که امکان استفاده از DependencyProperty ار فراهم می آورد.
XAML:

<UserControl x:Class="HtmlBox">
  <WebBrowser x:Name="browser" />
</UserControl>

C#:

public static readonly DependencyProperty HtmlTextProperty = DependencyProperty.Register("HtmlText", typeof(string), typeof(HtmlBox));

public string HtmlText {
  get { return (string)GetValue(HtmlTextProperty); }
  set { SetValue(HtmlTextProperty, value); }
}

protected override void OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs e) {
  base.OnPropertyChanged(e);
  if (e.Property == HtmlTextProperty) {
    DoBrowse();
  }
}
 private void DoBrowse() {
  if (!string.IsNullOrEmpty(HtmlText)) {
    browser.NavigateToString(HtmlText);
  }
}

این هم نحوه‌ی استفاده‌‌اش:
<controls:htmlbox htmltext="{Binding MyHtml}"/>

تنها مشکلی که اینجا وجود دارد اینست که کنترل WebBrowser ما کاملا WPF نخواهد بود... تنها یک wrapper برای یک کامپوننت win32 می باشد. این مساله باعث می شود که خاصیت z-index برای آن عمل نکرده و در نتیجه همواره در روی تمام المان ها قرار می گیرد( بعنوان مثال : در یک scrollviewer این مساله می تواند مشکل ساز باشد). مطالب بیشتر در زمینه مطالب مرتبط با Win32-WPF را می توان در MSDN مشاهده کرد:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms742522.aspx

این همان چیزی است که من برای نمایش HTML خود به آن نیاز داشتم.... آسان، تمیز و تقریبا عملکرد آن را نیز فهمیدم.

(30 اوت '11, 05:43) hamedkh ♦
toggle previewآموزش زبان برنامه نویسی C#
آموزش jquery
آموزش برنامه نویسی
آموزش طراحی وبسایت
آموزش مدیریت وبسایت
آموزش جاوا Java
آموزش پایتون Python
آموزش سی شارپ C#‎
آموزش HTML و CSS
آموزش JavaScript جاوااسکریپت
آموزش jQuery جی کوئری
آموزش ساخت ربات تلگرام
آموزش برنامه‌نویسی PHP
آموزش برنامه‌نویسی اندروید
● آموزش‌های رایگان

سوالات مرتبط

راهنمای استفاده از ویرایشگر
 • *ایتالیک*‌ یا __ایتالیک__
 • **ضخیم** یا __ضخیم__
 • آدرس:[متن](http://url.com/ "عنوان")
 • عکس?![alt متن](/path/img.jpg "عنوان")
 • لیست عددی: 1. Foo 2. Bar
 • برای رفتن به خط بعد، هر جا مایلید که خط جدید شروع شود دو کاراکتر فاصله (space) قرار دهید
 • تگ‌های ساده HTML هم پشتیبانی می‌شوند

تگها:
 • ×209
 • ×137
 • ×54
 • ×32
 • ×32
 • پرسیده شده: 30 اوت '11, 05:39
 • بازدید: 3,347 بار
 • آخرین بروزرسانی: 11 سپتامبر '11, 06:24

این سوال را دنبال کنیدتوسط ایمیل: ایمیل شما (باید معتبر باشد, هرگز به دیگران نمایش داده نمیشود):

هنگامی که شما به سیستم وارد شوید،قادر خواهید بود برای بروز رسانی ها مشترک شوید.


توسط RSS:

پاسخها

پاسخها و نظرها