تمام سوالات سوالات بدون پاسخ سوال بپرسید

اگر سوال و جوابهای شما امتیاز بالایی کسب کنند،در همکدی به شما مدال اعطا خواهد شد. در زیر میتوانید مدالهای موجود و دفعات اعطای آنها را مشاهده کنید.

پاسخی صحیح و با حداقل 40 رای مثبت داشته باشد

دارای جوابی با 10 رای مثبت باشد

دارای جوابی با 25 رای مثبت باشد

دارای جوابی با 100 رای مثبت باشد

سوال خود را با حداقل 3 رای مثبت پاسخ داده باشد

برای اولین بار جوابی پذیرفته شده با حداقل 10 رای مثبت داشته باشد

اولین سوال خود را با حداقل یک رای مثبت پرسیده باشد

برای اولین بار برچسب‌های یک سوال را ویرایش کرده باشد

سوالی که حداقل 10 رای مثبت کسب کرده باشد

سوالی که حداقل 25 رای مثبت کسب کرده باشد

سوالی پرسیده که 100 کاربر آن را به سوالات محبوبشان اضافه کرده اند

سوالی که حداقل 100 رای مثبت کسب کرده باشد

سوالی پرسیده که 2500 بار بازدید شده باشد

سوالی پرسیده که 1000 بار بازدید شده باشد

سوالی پرسیده که 10000 بار بازدید شده باشد

سوالی پرسیده که 25 کاربر آن را به سوالات محبوبشان اضافه کرده اند

تمامی فیلد های پروفایل کاربری خود را پر کرده باشد

به سوالی پاسخ داده که 60 روز بعد،حداقل 5 رای مثبت کسب کند

پست خود را با -3 امتیاز یا بیشتر حذف کرده

تگی ایجاد کرده که توسط 50 سوال استفاده شده باشد

برای اولین بار جوابی را برای سوال خود پذیرفته باشد

برای اولین بار به سوالی با حداقل یک رای مثبت پاسخ داده باشد

10 نظر داده است

برای اولین بار رای منفی داده است

مطلب خود با حداقل 3 امتیاز حذف کرده باشد

برای نخستین بار مطلبی را ویرایش کرده باشد

100 مطلب را به صورت صحیح ویرایش کرده باشد

اولین بازگردانی به نسخه قبلی مطلبش را انجام داده باشد

برای اولین بار رای مثبت داده است

300 بار رای داده باشد

برای نخستین بار تخلفی را گزارش داده باشد

سطح مدالها

 طلا :

مدال طلا با ارزش ترین مدال است و برای کسب آن باید توانایی و دانش خود را با مشارکت و فعالیت در پرسش و پاسخ نشان دهید.

نقره :

کسب مدال نقره نیاز به صبر و فعالیت مفید زیادی دارد اگر شما این مدال را دریافت کرده اید،نشانه فعالیت و حضور مفید شما میباشد.

برنز :

اگر شما یک شرکت کننده فعال هستید،با این مدال شما به رسمیت شناخته میشوید.